SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus LAVV16 
Opinto Balanssia arkeen ja opiskeluun 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine Suomi 
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Lapin ammattikorkeakoulu 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakson tavoitteena on pohtia oman arjen elementtejä ja löytää keinoja mm. stressinhallintaan, jännittämiseen, mielen hyvinvoinnin ylläpitämiseen sekä opiskeluun ja oppimiseen. Tavoitteena on myös oppia tunnistamaan ja arvioimaan omaan jaksamiseen liittyviä kysymyksiä sekä hyödyntää opintojaksolla esiteltyjä menetelmiä oman hyvinvoinnin ja opiskelun tueksi.

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää mitkä asiat vaikuttavat omaan hyvinvointiin ja opiskelukykyyn sekä minkälaisia mekanismeja liittyy mm. stressiin ja jännittämiseen. Opintojakson jälkeen opiskelijalla on tietoa, valmiuksia ja välineitä omasta hyvinvoinnista ja opiskelun sujuvuudesta huolehtimiseen.

 
Arviointikriteerit

.

 
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa