SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

ID 799Y3N 
Study Project Competence and Management 
Scope 5,00 
Type of study Vapaasti valittavat 
Subject Finnish 
Classification EE-Yhteinen 
Responsible organisation Lapland University of Applied Sciences 
Competence objectives

Opiskelija osaa
- kehittää hankkeen avulla organisaation/yrityksen/työyhteisön strategian ja vision sekä

 alueellisen ja kansallisen rahoitusohjelman tavoitteiden mukaista toimintaa
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hankeprosessikokonaisuuden
- tuntee alueelliset, kansalliset ja kansainväliset hankkeen rahoitusmahdollisuudet sekä

osaa laatia hankeen rahoitushakemuksen
- osaa laatia hankkeen viestintä- ja kirjoitussuunnitelman ja hyödyntää sitä hankeviestinnässään
- osaa johtaa monialaisia ja -ammatillisia hankeorganisaatiota yhteisöllisesti
- arvioi kriittisesti hanketyöskentelyä työelämän tki-toiminnan kehittämisen kannalta
- osaa vakiinnuttaa, ankkuroida ja silloittaa hankkeen tulokset ja tuotokset

 
Assessment criteria  
Starting date 01.08.2000 
Ending date 21.12.2112 
 Palaa