SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 799Y3N 
Opinto Hankeosaaminen ja -johtaminen 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine Suomi 
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Lapin ammattikorkeakoulu 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa
- kehittää hankkeen avulla organisaation/yrityksen/työyhteisön strategian ja vision sekä alueellisen ja kansallisen rahoitusohjelman tavoitteiden mukaista toimintaa
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hankeprosessikokonaisuuden
- tuntee alueelliset, kansalliset ja kansainväliset hankkeen rahoitusmahdollisuudet sekä osaa laatia hankeen rahoitushakemuksen
- osaa laatia hankkeen viestintä- ja kirjoitussuunnitelman ja hyödyntää sitä hankeviestinnässään
- osaa johtaa monialaisia ja -ammatillisia hankeorganisaatiota yhteisöllisesti
- arvioi kriittisesti hanketyöskentelyä työelämän tki-toiminnan kehittämisen kannalta
- osaa vakiinnuttaa, ankkuroida ja silloittaa hankkeen tulokset ja tuotokset

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa