SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R301YH15 
Opinto Autonominen ja uudistuva tiimityö 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Suuntautumis 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Digiajan palvelujohtaminen, ylempi AMK (Kauppa, hallinto ja oikeustieteet) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee autonomisen tiimin toiminnan periaatteet ja johtamisen erityispiirteet. Opiskelija tietää monialaisuuden ja rekrytoinnin haasteet tiimityössä. Opiskelija osaa hyödyntää autonomista tiimityötä innovaatioita tuottavana toimintamallina

Opintojakson ydinsisältö

 • itseohjautuvuus ja sitoutuminen
 • monialainen tiimi
 • autonominen tiimityö innovaatioita tukevana toimintamallina
 • tiedon jakaminen tiimityössä
 • rekrytointi

verkostojohtaminen

 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä T1-T2

Hyvä H3-H4

Erinomainen K5

Opiskelija

 • osaa analysoida autonomisen tiimin toiminnan periaatteita
 • osaa arvioida rekrytoinnissa monialaisuuden haasteita
 • osaa soveltaa autonomista tiimityötä uudenlaisena toimintamallina työympäristössään

Opiskelija

 • osaa analysoida ja kehittää tiimin toimintaa autonomisen tiimin periaatteiden mukaisesti
 • osaa monipuolisesti perustellen arvioida tiiminjäsenten rekrytointiin liittyviä monialaisuuden haasteita
 • osaa perustellen kehittää monialaisen autonomisen tiimityön mallia työympäristössään

Opiskelija

 • Osaa itsenäisesti ja luovasti analysoida ja kehittää autonomisen tiimin toimintaa
 • Osaa luovasti ja itsenäisesti arvioida monialaisen autonomisen tiimin luonteen mukaisia rekrytoinnin haasteita
 • löytää luovia ja uusia keinoja kehittää autonomista tiimityötä monialaisessa työympäristössä
 
Alkamispäivä 01.08.2017 
Päättymispäivä 31.07.2025 
 Palaa