SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

ID R301YH20 
Study Effective Entrepreneurship  
Scope 5,00 
Type of study Vapaasti valittavat 
Subject  
Classification EE-Koulutusalakohtainen 
Responsible organisation Free-choice elective studies, Master's Degree 
Competence objectives

Opintojakson tavoitteet:
Opiskelija osaa analysoida yrittäjyyttä ilmiönä laaja-alaisesti eri konteksteissa. Opiskelija osaa arvioida yrittäjyyden edistämisen ja tukemisen tapoja yksilön ja organisaation näkökulmasta. Opiskelija osaa kehittää yrittäjyyttä sekä henkilökohtaisesti että organisaatiossa.

Opintojakson sisältö:
Yrittäjyysintentio, oman osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen, toiminnallisen yrittäjyyden elementit (mm. verkostoitumisen merkitys)
Yrittäjyysorientaation osatekijät ja johtaminen
Uudet (liike)toimintamahdollisuudet ja niiden luominen
Yrittäjyyden uudet muodot ja kontekstit (kevytyrittäjyys, yrittäjyyden digitaaliset alustat)

 
Assessment criteria

.

 
Starting date 01.08.2000 
Ending date 21.12.2112 
 Palaa