SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R301YH20 
Opinto Kehittävä yrittäjyys 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Vapaasti valittavat opinnot, ylempi (AMK) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa analysoida yrittäjyyttä ilmiönä laaja-alaisesti eri konteksteissa. Opiskelija osaa arvioida yrittäjyyden edistämisen ja tukemisen tapoja yksilön ja organisaation näkökulmasta. Opiskelija osaa kehittää yrittäjyyttä sekä henkilökohtaisesti että organisaatiossa.

Opintojakson ydinsisältö:
Yrittäjyysintentio, oman osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen, toiminnallisen yrittäjyyden elementit (mm. verkostoitumisen merkitys)
Yrittäjyysorientaation osatekijät ja johtaminen
Uudet (liike)toimintamahdollisuudet ja niiden luominen
Yrittäjyyden uudet muodot ja kontekstit (kevytyrittäjyys, yrittäjyyden digitaaliset alustat)

 
Arviointikriteerit

.

 
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa