SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

ID K701Y5 
Study Tutkimus-, kehittämis- ja palvelujen tuottamisen etiikka sosiaalialalla 
Scope 5,00 
Type of study Vapaasti valittavat 
Subject  
Classification EE-Koulutusohjelmakohtainen 
Responsible organisation Sosiaalialan osaamisen johtaminen 
Competence objectives

Opiskelija ymmärtää sosiaalialan tutkimus- ja kehittämistyön eettiset periaatteet, jotka koskevat niin metodisia, teoreettisia kuin kirjoittamiseen liittyviä valintoja. Opiskelija tunnistaa omaan tutkimus- ja kehittämistyöhönsä liittyvät eettiset kysymykset.

Osana eettisiä kysymyksiä opiskelija ymmärtää sosiaalialan palvelujen tuottamisen eettiset periaatteet. Opiskelija tunnistaa hyvinvointipalvelujen tuottamiseen ja toteuttamiseen liittyvät eettismoraaliset näkökulmat.

 
Assessment criteria  
Starting date 01.08.2000 
Ending date 21.12.2112 
 Palaa