SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

ID HYVO5 
Study Responsibility for Organising Social and Health Care Services and the Rights of Clients and Patient 
Scope 5,00 
Type of study Vapaasti valittavat 
Subject Finnish 
Classification EE-Koulutusalakohtainen 
Responsible organisation Health and welfare 
Competence objectives

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen sekä asiakkaan ja potilaan oikeusturvaan liittyviin kysymyksiin. Opiskelija tunnistaa ja hallitsee asiakkaan ja potilaan asemaa ja oikeuksia turvaavan lainsäädännön, asiakkaan ja potilaan lakisääteiset oikeudet sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja niiden toteutuksessa. Opiskelija osaa ottaa vastuuta hoidon ja palvelun laadusta sekä valvonnasta sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön mukaisesti sekä toimia asiakkaan ja potilaan kannalta juridisesti vastuullisella tavalla.

 
Assessment criteria  
Starting date 01.08.2000 
Ending date 21.12.2112 
 Palaa