SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus HYVO5 
Opinto Sote-palvelujen järjestämisvastuu sekä asiakkaan ja potilaan oikeudet 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Terveys- ja hyvinvointialat 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen sekä asiakkaan ja potilaan oikeusturvaan liittyviin kysymyksiin. Opiskelija tunnistaa ja hallitsee asiakkaan ja potilaan asemaa ja oikeuksia turvaavan lainsäädännön, asiakkaan ja potilaan lakisääteiset oikeudet sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja niiden toteutuksessa. Opiskelija osaa ottaa vastuuta hoidon ja palvelun laadusta sekä valvonnasta sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön mukaisesti sekä toimia asiakkaan ja potilaan kannalta juridisesti vastuullisella tavalla.

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa