SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

ID 799Y3M 
Study Wellness Technology 
Scope 5,00 
Type of study Vapaasti valittavat 
Subject Finnish 
Classification EE-Koulutusohjelmakohtainen 
Responsible organisation Degree Programme in Health Promotion, Master's Degree (Rovaniemi) 
Competence objectives

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa arvioida teknologian tarjoamia mahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Hän tuntee teknologiapohjaisia hyvinvointipalveluiden kehittämisen mahdollisuuksia ja innovaatioita. Opiskelija osaa arvioida teknologisia sovelluksia erilaisissa hyvinvointipalveluiden konteksteissa. Hän osaa arvioida ja kehittää palveluita ja toimintoja asiakaslähtöisyyden näkökulmasta ja asiakkaiden hyvinvointiin vaikuttaen.

Opintojakson ydinsisältö/teemat:

 • Hyvinvointiteknologian näkökulma ja sovellukset terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
 • Palvelumuotoilu

 
Assessment criteria

Osaamisen arviointikriteerit:

Tyydyttävä T1–T2Hyvä H3–H4Erinomainen K5

Opiskelija

 • tuottaa ja arvioi hyvinvointiteknologiaan liittyvää tietoa laaja-alaisesti työelämän asiantuntijuuttaan kehittäen
 • hyödyntää tietolähteitä monipuolisesti
 • johtaa ja kehittää palvelu- ja asiakasprosesseja vastuullisesti
 • osallistaa asiantuntijana ryhmän jäseniä ja toimii yhteistoiminnassa henkilöstön ja asiakkaiden kanssa
 • viestii selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelija

 • tuottaa ja arvioi hyvinvointiteknologiaan liittyvää tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti ja työelämän asiantuntijuuttaan perustellusti kehittäen
 • hyödyntää kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä monipuolisesti
 • johtaa ja kehittää palvelu- ja asiakasprosesseja vastuullisesti
 • eri näkökulmia huomioon ottaen
 • osallistaa asiantuntijuutta yhdistäen ryhmän jäseniä ja toimii yhteistoiminnassa henkilöstön ja asiakkaiden kanssa
 • viestii selkeästi ja perustellusti sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelija

 • tuottaa ja arvioi hyvinvointiteknologiaan liittyvää tietoa kriittisen perustellusti ja johdonmukaisesti sekä työelämän toimintatapoja perustellusti kehittäen
 • hyödyntää kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä kriittisesti ja laaja-alaisesti
 • johtaa ja kehittää palvelu- ja asiakasprosesseja tavoitteellisesti, taitavasti ja vastuullisesti eri näkökulmia ansiokkaasti huomioon ottaen
 • osallistaa luovasti ja innovatiivisesti ryhmän jäseniä ja toimii yhteistoiminnassa henkilöstön ja asiakkaiden kanssa
 • viestii selkeästi ja taitavan analyyttisesti sekä suullisesti että kirjallisesti.

 
Starting date 01.09.2009 
Ending date 20.12.2050 
 Palaa