SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 52A000 
Opinto Ohjattu harjoittelu: perushoidon harjoittelu 
Laajuus 6,00 
Opinnon tyyppi Harjoittelu 
Aine  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Terveys- ja hyvinvointialat 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija harjaantuu perushoitoon liittyvissä hoitotoiminnoissa, harjaannuttaa ammatillisia vuorovaikutustaitoja, harjaantuu toimimaan aseptiikan periaatteita noudattaen tutustuu, hoitoprosessimenetelmän käyttöön potilaan kokonaishoidossa, havainnoi ja hankkii tietoperustaa hoitotyön arvoista, periaatteista ja ammattietiikasta, harjaannuttaa opittuja kliinisiä hoitotaitoja osallistuu lääkehoidon toteutukseen, harjaantuu kirjallisessa ja suullisessa tiedottamisessa.

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.01.2008 
Päättymispäivä 31.12.2112 
 Palaa