SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 52A001 
Opinto Hoitotieteellinen tieto hoitamisen perustana 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Terveys- ja hyvinvointialat 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa käyttää hoitotyön käsitteitä ja hoitotieteellistä tietoa hoitotyössä ja päätöksenteossa. kirjaamista säätelevät lait ja asetukset, tietoturva, tietosuoja, osaa kirjata hoitotyön prosessin vaiheiden mukaan luokitellen tietoa, osaa hoitotyön sähköisen rakenteisen kirjaamisen perusteet: tietää hoitotyön prosessin, komponentit, pääluokat ja alaluokat. Opiskelija ymmärtää näyttöön perustuvan hoitotyön merkityksen käytännön hoitotyössä.

 

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.01.2008 
Päättymispäivä 31.12.2112 
 Palaa