SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 52A003 
Opinto Ensiapu ja poikkeusolojen hoitotyö 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Terveys- ja hyvinvointialat 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa keskeisimmät hätäensiaputaidot, tunnistaa potilaan välittömän ensiavun tarpeen, osaa toimia ja antaa ensiavun erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä sekä hallitsee toimivaltaansa kuuluvan peruselvytyksen ja defibrilloinnin. Opiskelija toimii normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusolojen terveydenhuollossa voimassa olevien lakien ja toimintaohjeiden mukaisesti, ja hallitsee kokonaishoidon tarpeen arvioinnin erilaisissa ensiaputilanteissa.

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.01.2008 
Päättymispäivä 31.12.2112 
 Palaa