SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 52A010 
Opinto Lasten ja nuorten terveyden edistäminen 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Terveys- ja hyvinvointialat 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tuntee lasta odottavan perheen, synnyttäneen äidin ja vastasyntyneen hyvinvointiin vaikuttavat tekijät, lapsen/nuoren kasvuun ja kehitykseen vaikuttavat tekijät, kehityksen seurantamenetelmät Opiskelija tietää terveyden edistämisen merkityksen lapsen ja perheen hoitotyössä ja soveltaa terveyden edistämisen periaatteita toiminnassaan. Opiskelija tunnistaa eri-ikäisten lasten, nuorten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin haasteet terveyden edistämisen näkökulmasta ja kykenee vastaamaan niihin perhekeskeisesti ja moniammatillisesti. Opiskelija osaa käsitellä seksuaalisuuteen liittyviä asioita asiakkaan kanssa. Opiskelija tunnistaa kotihoitotyön asiakkaan erityispiirteet, harjaantuu laatimaan hoito- ja palvelusuunnitelman.

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.01.2008 
Päättymispäivä 31.12.2112 
 Palaa