SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 52A010,20 
Opinto Vammaistyö 
Laajuus 1,50 
Opinnon tyyppi  
Aine  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Terveys- ja hyvinvointialat 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija saa valmiuksia vammaisen ja hänen perheensä kohtaamiseen. Opiskelija perehtyy vammaiseen terveydenhuollon asiakkaana. Opiskelija saa valmiuksia osallistua vammaisen asiakkaan moniammatilliseen kuntoutustyöhön terveystyön asiantuntijana. Opiskelija saa tietoa korvaavasta kommunikaatiosta

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.01.2008 
Päättymispäivä 31.12.2112 
 Palaa