SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 52A012 
Opinto Naisen ja perheen hoitotyö 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Terveys- ja hyvinvointialat 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija hallitsee naisen ja lasta odottavan, synnyttävän ja vastasyntyneen perheen hoitotyön sekä synnytys- ja naistentautiopin perusteet. Hän toimii moniammatillisen yhteistyöryhmän jäsenenä harjoitellen hoitotyön asiantuntijuutta naisen ja lasta odottavan perheen hoitotyössä ja toimii naisen hoitotyön erityispiirteiden ja mukaisesti. Opiskelija tietää terveyden edistämisen merkityksen naisen ja perheen hoitotyössä ja soveltaa terveyden edistämisen periaatteita toiminnassaan. Hän tunnistaa naisen ja perheen hoitotyön haasteita ja ongelmia ja vastaa niihin hoitotyön menetelmin. Hän tietää perhekeskeisen hoitotyön merkityksen ja kykenee luomaan vuorovaikutuksellisen hoitosuhteen naiseen ja lasta odottavaan, synnyttävään ja vastasyntyneen perheeseen. Hän osallistuu naisen ja perheen hoitotyön tavallisten tutkimus- ja hoitomenetelmien toteutukseen sekä toteuttaa lääkehoitoa.

 

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.01.2008 
Päättymispäivä 31.12.2112 
 Palaa