SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 52A016 
Opinto Työikäisten kliininen hoitotyö ja lääkehoito 
Laajuus 6,00 
Opinnon tyyppi  
Aine  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Terveys- ja hyvinvointialat 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija saa perusvalmiudet terveyttä edistävään ja ylläpitävään, parantavaan, kuntouttavaan ja kuolemaa lähestyttäessä tukea antavaan hoitotyöhön. Hän omaa valmiudet suunnitelmalliseen hoitoprosessin mukaiseen potilaan hoitoyöhön. Hän osaa käyttää hoitotieteellistä ja monitieteistä tietoa potilaan hoidossa.

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.01.2008 
Päättymispäivä 31.12.2112 
 Palaa