SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 52A018 
Opinto Ikääntyneiden terveyden edistäminen 
Laajuus 2,00 
Opinnon tyyppi  
Aine  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Terveys- ja hyvinvointialat 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija perehtyy erilaisiin käsityksiin vanhuudesta ja ikääntymisestä tietää ikääntymisen fyysiset, psyykkiset ja sosialliset muutokset ja niiden vaikutuksen toimintakykyyn.  Opiskelija perehtyy toimintakyvyn arviointimenetelmiin ja osaa käyttää erilaisia työmenetelmiä toimintakyvyn tukemisessa.  Opiskelija tuntee ikääntyneiden palvelujärjestelmät.

 

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.01.2008 
Päättymispäivä 31.12.2112 
 Palaa