SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 52A0220 
Opinto Päihdetyö 
Laajuus 1,50 
Opinnon tyyppi  
Aine  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Terveys- ja hyvinvointialat 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija saa perustietoa päihteistä ja niiden käyttöön liittyvistä haitoista

Opiskejija saa tietoa erilaisista päihdehoitopalveluista

Opiskelija saa valmiuksia päihdeongelmaisen ja hänen perheensä kohtaamiseen

Opiskejija saa tietoa päihdeongelman hoidosta ja kuntoutuksesta

Opiskelija perehtyy päihdehoidossa käytettäviin hoidollisiin lähestymistapoihin

Opiskelija perehtyy päihdeongelmaisen hoidon erityisproblematiikkaan

Opiskelija saa tietoa päihdyttäviä aineita koskevasta lainsäädännöstä

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.01.2008 
Päättymispäivä 31.12.2112 
 Palaa