SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 52AT11 
Opinto Terveydenhoitotyön asiantuntijuus ja johtaminen 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Sijoittamaton - ÄLÄ KÄYTÄ! 
Aine  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Terveys- ja hyvinvointialat 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija omaksuu terveydenhoitotyötä kehittävän työotteen, sisäistää ja syventää asiantuntijuuttaan terveydenhuollossa ja tuntee vastuun itsensä ja ammattitaitonsa kehittämisestä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Hän hallitsee moniammatillisen työryhmä- ja tiimityöskentelyn, niiden johtamisen ja koordinoinnin sekä osaa tehdä yhteistyötä erilaisten organisaatioiden kanssa. Hän osaa soveltaa laadunhallinnan ja terveystaloustieteen menetelmiä terveydenhoitotyössä, osaa toimia hyvän ja toimivan työyhteisön kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi, tuntee työnohjauksen merkityksen oman ammatillisen kasvunsa tukemisessa ja työyhteisön toiminnan kehittämisessä, osaa arvioida kriittisesti työtään ja aktiivisesti seurata sen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta ja tiedostaa taloudellisen vastuunsa ja ottaa kustannustekijät huomioon omassa toiminnassaan.

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.01.2008 
Päättymispäivä 31.12.2112 
 Palaa