SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 52AT13 
Opinto Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö 
Laajuus 4,00 
Opinnon tyyppi  
Aine  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Terveys- ja hyvinvointialat 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija saa valmiudet toimia äitiyshuoltotyössä eettisesti ja suunnitelmallisesti sekä ymmärtää moniammatillisen yhteistyön merkityksen ja sisäistää äitiyshuoltotyön ennaltaehkäisevän merkityksen yksilön ja koko perheen/ yhteisön kannalta. Opiskelija harjaantuu lasta odottavan perheen terveyden edistämistyöhön.

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.01.2008 
Päättymispäivä 31.12.2112 
 Palaa