SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 52AT17 
Opinto Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitotyö 
Laajuus 4,00 
Opinnon tyyppi  
Aine  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Terveys- ja hyvinvointialat 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija hallitse kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitotyön teoreettiset perusteet ja tietää kouluikäisen ja nuoren palvelu? ja tukijärjestelmät ja osaa toimia moniammatillisesti. Opiskelijan pystyy toimimaan kouluterveydenhoitajan työprosessin mukaisesti ja osaa hyödyntää lapsen ja perheen terveysneuvontaprosessia peruskoulussa sekä nuoren ja perheen terveysneuvontaprosessia toisella asteella sekä korkeakoulussa. Hänen toimintansa perustuu terveydenhoitotyön monitieteellisiin teoreettisiin lähtökohtiin.

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.01.2008 
Päättymispäivä 31.12.2112 
 Palaa