SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 52AT19 
Opinto Työikäisen terveydenhoitotyö 
Laajuus 4,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Terveys- ja hyvinvointialat 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija hallitsee työikäisen terveydenhoitotyön suunnitelmallisen ja kokonaisvaltaisen toiminnan, jossa painottuvat terveyden edistäminen, terveysongelmien ehkäiseminen ja varhainen toteaminen sekä moniammatillinen yhteistyö. Opiskelija tunnistaa työterveyshuollon keskeiset painopistealueet ja tehtävät. Opiskelija perehtyy lakisääteiseen työterveyshuollon toimintaan sekä työterveyshuoltolähtöiseen sairaanhoitoon ja päihdetyöhön ja hoitoonohjaukseen sekä ympäristön terveyden edistämiseen.

Sisältö: työterveyshuolto- ja työturvallisuuslainsäädäntö,työterveyshuollon korvausjärjestelmän periaatteet, hyvä työterveyshuoltokäytäntö, työympäristön fyysiset, ja psykososiaaliset terveysriskit, kuormitustekijät ja niiden merkitys työntekijän ja työyhteisön terveydelle ja hyvinvoinnille, työpaikkaselvitykset, työhyvinvoinnin edistämisen menetelmät, ympäristöterveydenhuolto.

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.01.2008 
Päättymispäivä 31.12.2112 
 Palaa