SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 52AT22 
Opinto Ikääntyneen/vanhuksen terveydenhoitotyö 
Laajuus 4,00 
Opinnon tyyppi  
Aine  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Terveys- ja hyvinvointialat 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan avoterveydenhoidon ja avosairaanhoidon asiakkaan laadukkaan kokonaishoidon yhteistyössä omaisten ja eri ammattiryhmien kanssa asiakkaan kotona. Hän osaa arvioida ikääntymisen vaikutuksia lääkehoitojen toteutumiseen sekä iäkkäiden lääkehoitojen ongelma-alueita.

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.01.2008 
Päättymispäivä 31.12.2112 
 Palaa