SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 52P006 
Opinto Englannin kieli ja viestintä 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Terveys- ja hyvinvointialat 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija saavuttaa ammatissa toimimiseksi ja ammatilliseen kehittymisen kannalta tarpeellisen englannin kielen ja viestinnän taidon. Englannin opintojakson sisältönä on puhutun ja kirjoitetun englannin kielen ymmärtäminen ja tuottaminen yleisissä ja ammattialaan liittyvissä kielenkäyttötilanteissa, ammatissa tarvittavan suullisen kielitaidon harjoittaminen (esim. haastattelu ja ohjaus), ammattialan kirjallisen materiaalin työstäminen (artikkelit, kirjallisuus) ja kirjoitetun kielen tuottaminen (esim. työpaikkahakemus, referoiva kirjoittaminen).

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.01.2008 
Päättymispäivä 31.12.2112 
 Palaa