SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 52P011 
Opinto Hoitotyön käyttäytymistieteellinen perusta 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Terveys- ja hyvinvointialat 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija ymmärtää yksilön biopsykososiaalisen kokonaisuuden sekä terveyteen ja sairauteen liittyvää käyttäytymistä elämänkaaren eri vaiheissa.Opiskelija perehtyy kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen keskeisiin kysymyksiin.Saa valmiuksia toimia terveydenhuollon asiantuntijana, jonka tehtävänä on tukea yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä.Opiskelija tuntee vastuunsa omasta ammatillisesta kehittymisestään ja hoitotyön kehittämisestä.

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.01.2008 
Päättymispäivä 31.12.2112 
 Palaa