SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 52VV017,1 
Opinto Silmätautien hoitotyö 
Laajuus 0,75 
Opinnon tyyppi  
Aine  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Terveys- ja hyvinvointialat 
Osaamistavoitteet ja teemat

- opiskelija hallitsee silmän rakenteen ja toiminnan pääpiirteittäin

- opiskelija tietää yleisimpien silmäsairauksien syntymekanismin ja hoitomenetelmät

- opiskelija kykenee ohjaamaan asiakasta/potilasta ehkäisemään yleisimpien silmäsairauksien aiheuttamaa näkövammaisuutta

- osaa ammatillisesti kohdata ja opastaa näkövammaista

- opiskelija tietää korvaavia kommunikaatiomenetelmiä

 

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.01.2008 
Päättymispäivä 31.12.2112 
 Palaa