SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 52VV018 
Opinto Syöpätaudit 
Laajuus 0,75 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Terveys- ja hyvinvointialat 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija

  • tutustuu syöpäpotilaan hoitoketjuun
  • perehtyy yleisimpiin syöpätauteihin (syövän synty, etiologia ja taudinkuva, ennuste) sekä tutustuu yleisimpien syöpätautien tutkimus- ja hoitomenetelmiin
  • kykenee etsimään tietoa syövän riskitekijöistä ja ehkäisystä
  • ymmärtää syöpätautien aiheuttamien muutosten yksilölliset merkitykset aikuisen ihmisen ja hänen läheistensä elämäntilanteeseen
  • syventää käsitystään yhteistyösuhteesta, hoitotyön periaatteista, hoitotyön laadusta ja sen kehittämisestä sekä kokonaisvaltaisesta hoitotyöstä syöpätautia sairastavan potilaan hoidossa
  • saa valmiuksia ymmärtää ja tukea syöpätautia sairastavaa potilasta
 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.01.2008 
Päättymispäivä 31.12.2112 
 Palaa