SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintokokonaisuus

 Palaa

Tunnus KAUKUVV 
Opinto Kaupan ja kulttuurin osaamisalan vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 
Tavoitteet

.

 
Sisältö

.

 
Alkamispäivä 01.08.2014 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa