SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintokokonaisuus

 Palaa

Tunnus Y9992 
Opinto Työelämän monialainen kehittäminen 
Aine  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Lapin ammattikorkeakoulu 
Tavoitteet

Opiskelija osaa pohjoisen toimintaympäristön erityispiirteet. Hän osaa johtaa henkisiä voimavaroja tässä ympäristössä. Hän kykenee toteutaamaan tutkimuksellisia kehittämisprojekteja pohjoisessa toimintaympäristössä.

 
Sisältö

Y9992A: Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö.

Y9992B: Osaamisen johtaminen.

Y9992C: Työelämän kehittämismenetelmät.

 
Alkamispäivä 01.01.2014 
Päättymispäivä 31.12.2020 
 Palaa