SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintokokonaisuus

 Palaa

Tunnus KOULUIKÄTH 
Opinto Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitotyö 
Aine  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Terveys- ja hyvinvointialat 
Tavoitteet

.

 
Sisältö  
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa